Het slopen van gebouwen en industriële loodsen is vandaag de dag echt specialistenwerk geworden. Ons team van gemotiveerde medewerkers beschikt hiervoor over de juiste kennis van zake, aangepaste machines en de nodige ervaring.

Veiligheid, gezondheid en respect voor het milieu zijn hierbij van zeer groot belang. De vrijgekomen materialen worden tijdens de sloopwerken zorgvuldig gesorteerd en op ons erkende recyclageterreinen te Dessel en Lommel verwerkt tot volwaardige bouwgrondstoffen.
SMETS Bv sloopt:

 • losstaande woningen
 • rijhuizen
 • loodsen
 • fabrieken
 • staalconstructies

Wij beschikken over het modernste materiaal:

 • roterende betonverpulveraars
 • breekhamers van klein tot groot
 • roterende betonscharen
 • roterende ijzerscharen
 • sorteermanden
 • roterende sorteergrijpers

Binnenafbraak

 • slopen van binnenmuren
 • slopen van plafonds
 • uitbreken van ramen en deuren
 • uitpikeren van vloeren
 • uitbreken van liftkokers
 • uitbreken van schoorsteenschachten

Gebruikte machines en materialen:

 • minigravers met hydraulische pikeurs
 • bobcats
 • elektrische pikeurs en breekhamers
 • hydraulische knipschaar
 • ….
Andere diensten