Met behulp van onze eigen houthakselaars kunnen wij ter plaatse hout, takken, stronken, bomen en dergelijke vermalen. Op deze manier vermijd je hoge transportkosten en dure stortkosten. Bovendien kan het gehakselde hout opnieuw gebruikt worden voor andere doeleinden.

Andere diensten